Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen, (torsdag den 19. marts 2020)
Tirsdag den 30. juni 2020 

 

Bylauget

Bylauget for Langø og Omegn blev stiftet den 9. april 2009 og er altså snart 10 år gammel. Formålet er at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt beboerne og at styrke og udbygge erhvervslivet og turismen i området. Det udmønter sig efterhånden i en lang række aktiviteter, som bylauget sætter i gang for at støtte formålet. Men bestyrelsen alene gør det ikke – uden en lang række af bidragsydere og lokale hjælpere og ikke mindst medlemmerne af Bylauget, kunne vi ikke opretholde det aktivitetsniveau, der er i dag.

Jeg vil i denne beretning kort berøre disse aktiviteter.


Hjertestarter

Hjertestarteren har heldigvis ikke været i brug i 2019. Elektroder er skiftet i maj måned 2019 som foreskrevet, de skal skiftes igen til august måned 2021, batteri er skiftet i oktober 2019, og det kan holde til efterår 2023.


Cykelcampingpladsen

Der har i 2019 været en del turister på cykelcampingpladsen, ca. 50% flere end året før, der har været mange fra Holland. Der er mange gode hilsner i gæstebogen, Inger Jensen (Havnevej) har stået for oversættelserne til dansk, tak for det.

Pladsen skal synes en gang årligt, og det blev den her i januar måned, og rapport er tilsendt Lolland Kommune, som har meldt tilbage at det er OK!

”Cykelcampingpladsen” bliver rost af mange for det gode udseende, og den passes af Jane og Bernt, og Lissi har slået græs rigtigt mange gange, tak for det, for det er med til at holde den høje standard, men i det kommende år er der to andre til at slå græsset, for to skal der til for at erstatte Lissi.

Containeren på pladsen, hvor vi har græsslåmaskinen stående, havde fået et utæt tag, det er også udbedret.

Der blev i efteråret 2019 opsat en ”klatrevæg” så der er mulighed for endnu mere aktivitet på cykelcampingpladsen, Landsbypuljen fra Lolland kommune har betalt de 43.700,- som det har kostet, tak til vor kommune for det.


Shelter / Cykelcampingpladsen

Der har formodentligt være ca. 50% flere turister på pladsen 2019. Tyskere, mange hollændere og en del fra andre lande. Vi har haft et møde med Bo Rasmussen fra Lolland Kommune, og de har markedsført cykelturisme i Holland og Belgien, så det er hans overbevisning at der kommer flere år for år.

Der er i januar måned 2020 opsat et mini cykelværksted, cyklen kan hænge på et stativ, værktøj er stat fast i stålwire, og det er en kraftig pumpe, så hvis uheldet er uden kan man hurtigt være klar igen. Dette lille værksted er betalt af Lolland Kommune.


Barkegryden

Grillen er blevet renset for gammel aske, og murene er blevet renset og malet, så den ser helt ny ud igen. Søren slår med jævne mellemrum græsset, og tømmer skraldespanden, så de besøgende har mulighed for at komme af med deres skrald, en stor tak til Søren for hjælp med det.


Krolf-bane

Krolfbanen blev etableret i foråret 2014. Der er mulighed for at have nogle hyggelige timer med venner og familie på krolfbanen, der er køller og kugler i ”kassen” ved banen.


Petanque-bane

Vi håber på at banen vil blive brugt mere af indbyggerne i Langø, men vi mangler en person til at gå i spidsen og sætte liv i ”Langø Petanqueklub”, så der kan blive mere aktivitet der, det har vi arbejdet lidt på, og håber at vi har mere om det i maj måned.


Tennis

Langø’s borgere fik et rigtig godt tilbud fra Stig Winter for 3 år siden, om at kunne spille tennis på Langø Multibane, 2 beboere har benyttet sig af det gode tilbud, de sidste 2 år, så vi fortsætter også i 2020, og så må vi se om der kommer flere til. Betingelserne for at bruge banen er at man er medlem af Bylauget, og derudover betaler et kontingent på 100,- kr. pr. person for et helt år, de 200,- kr. der kom i kassen i 2019 er doneret til Bylauget, tak for det, Ida og Stig.


Udflugter

Vi var i maj måned i Peter Hansen’s Have, det var som sædvanlig en hyggelig aftentur med dem mange flotte blomstrende buske og træer. Tilslutningen var også god. Vi tager en tur mere i løbet af maj måned, mere om dette senere.


Flagalléen

Flagalléen har været udlejet 7 gange i 2019 og givet en indtægt på kr. 3.200,-.

Derudover har flagene været oppe 12 gange i løbet af året.

Birgitte Enemark blev vore nye oplukker, også en tak til alle dem der også hjælper med, når flagene skal op og ned.


Fællesspisning

Midt i april 2019 fik vi henvendelse fra Lolland Kommune om vi var interesseret i Fællesspisning i Forsamlingshuset, det holdt vi møde om ugen efter, sammen med bestyrelsen i Forsamlingshuset og Lasse fra Lolland Kommune, og vi blev hurtigt enige om at det måtte vi da prøve. Der var et weekend kursus den 27. og 28. april i Saxkøbing, hvor Lisbet Petersen og Gerda Hansen deltog. Begge fik et ”kulinarisk kørekort”, og de ville gerne i gang med et fællesspisningsarrangement for at prøve hvordan det var i virkeligheden. Det første arrangement var onsdag den 19. juni. Arrangement nr. 2 var den 23. oktober, og det første arrangement i 2020 var den 14. januar, og det næster bliver den 25. marts.

Fællesspisningen er støttet af Nordea-fonden, så der også kan blive lidt husleje til vort Forsamlingshus. Nordea-fonden er søgt om tilskud til husleje og rengøring, og de har doneret 17.000,- til 10 gange fællesspisning.


Juletræ

Igen i år var der juletræ med lys på, ved parkeringspladsen lige før Langø, tak til Forsamlingshuset for lån af stikkontakt. Juletræet blev købt i Næsby.

Finn Ibsen spillede harmonika, både ude og inde, og der blev sunget alt det bedste vi kunne og mange af børnene dansede om træet og hyggede sig. Det var en hyggelig eftermiddag, og vejret var det fineste solskin. Der var 100 personer, plus hjælpere til en hyggelig eftermiddag i Forsamlingshuset med glögg og æbleskiver, og tak Lissi, som simpelthen havde bagt de 400 æbleskiver som stort set blev spist, de var som sædvanlig gode, og også en tak Finn, samt andre hjælpere, der gjorde dette arrangement muligt.


Grøn Pulje

Ansøgning blev sendt i foråret 2017, der har været et utal af mødet med Landskabsarkitekt Philip Rasmussen fra By&Landskab, Park og Vej, samt Lolland Kommune, derudover 2 borgermøde, det første i juni måned 2018 og det sidste den 22. november 2018, hvor der blev enighed om hvad der skulle gøres på Langø for at få en mere pæn og spændende by. Men desværre blev der brugt mange penge på at ændre planer, så det vi kan se, er det der blev ud af det. Samarbejde med By&Landskab er opsagt, så vi vel nu klare os selv.

De træer der blev plantet i foråret 2019, fik vi at vide at vi selv skulle sørge for at vande, vi fik en aftale med Langø Havn om at købe vand af dem, da det koster en del mindre, forbruget er opgjort til 6.100 liter.


Brochuren ”Velkommen til Langø”

Vi har husstandsomdelt denne brochure på Langø, ejendomsmæglerne i Nakskov har også fået et bundt, og da Nota holdt reception talte vi med økonomidirektøren og de fik også et bundt. De var på det tidspunkt 51 ansatte, og der skulle komme flere, også fra lokalområdet, og forhåbentlig kunne nogle af dem der pentler, blive interesseret i at bo på Langø, vi havde også løbesedler med stemningsbilleder fra Langø, samt navne og telefonnumre, så evt. interesserede kunne booke en rundvisning på Langø.


Park og Vej

Vort samarbejde med Park og Vej er fortsat, og de har stået for 2 minus 1 vejen her på Langø, som har været med til at gennemsnitshastigheden er blevet sat ned.


Nabohjælp

Torsdag den 2. maj havde vi besøg af Karsten Nielsen fra Nabohjælp, tilslutningen var god. Karsten Nielsen spurgte på et tidspunkt – om vi var kommet for det sociale samværd, da vi rent indbrudsmæssigt ikke var i faresonen.


Cykeltur den 14. september

Tove Michelsen kom med en idé om en cykeltur Langø rundt, det blev hurtigt planlagt, 21 km, 4 pitstop, madpakker med på turen og spisning ved bord- og bænke på Albuen Camping, turen sluttede på havnen med kaffe og kage i Havnecaféen, det var fint solskinsvejr, men på trods af det var der kun 2 tilmeldinger foruden de fire personer der havde planlagt det, så vi blev 6 cykelturister, men det var en fantastisk tur. Vi prøver igen i løbet af foråret.


Gåture

For nogle år siden havde vi onsdagsgåture, men der blev færre og færre der deltog, men det kan måske genoplives, vi skal bruge en person, der vælger dag og tid, og så må vi se om interessen er vakt, der er jo kommet en del nye beboere til Langø, og husk at det er sundt at holde sig i gang.


Dukketeater

Den 5. oktober, der var to forestillinger, de forgiftede blommer og borgmesternøglen der blevvæk, det var rigtigt hyggeligt og sjovt , både for børn og voksne.

Dette arrangement blev støttet af Lollands Kommune med godt 12.000,- kr.


Fonde

Vi har modtaget kr. 10.000,- fra Bosætningspuljen, til forskellige tiltag til nytilflyttere, bl.a. brochure, gratis medlemskort til de nye langøboere, i et år, mulepose med lokale delikatesser, bl.a honning og Krenkerup øl. Vi skal indsende regnskab for de udgifter vi har haft, og evt. rest skal tilbagebetales.

Vi fik afslag fra Lollandsfonden og Seas, men da renterne er så lave, er der ikke meget at gøre godt med fra Lollandspuljen, men vi forsøger igen i 2020.

Vi har modtaget kr. 17.000,- fra Nordeafonden til Madfællesskabet, Nævnt tidligere.

En del forskallige fonde er søgt til forskellige ting og aktiviteter, men vi har fået næsten lige så mange afslag, bl.a. Friluftsrådet


Langø Havn

Midt i juli havde vi et møde i Forsamlingshuset med vor Borgmester Holger Schou Rasmussen, for at se hvor meget økonomisk hjælp vi kunne få til asfalt på havnen. Det er bare ikke noget der lige kan lade sig gøre, men i første halvdel af oktober fik vi den glædelige besked af Lolland Kommune kunne støtte med kr. 48.000,-, så der skal asfalteres så snart det kan lade sig gøre af hensyn til vejret.


Forskønnelse/sikker trafik på Langø

Bommene her på Stendyssevej er fjernet, og der er etableret blomsterkasser i stil med det der er i Havnegade i Nakskov. Det er et samarbejde med Park&Vej, de støtter med 20.000,- da sikkerheden med de tidligere bomme ikke var god nok, mindre børn på små- eller trehjulede cykler kunne lige køre under, så når arbejdet er færdigt bliver det mere trafiksikkert og meget pænere.

Vi har også modtaget 20.000,- fra en lokal beboer, som vi har besluttet at bruge til dette projekt, som kommer til at koste lige omkring 75.000,-


Postkort

Vi har stadig postkort på lager, og de kan købes så længe lager haves.


Affaldsindsamling

Søndag den 31. marts var der affaldsindsamling på Langø, det blev til ca. 250 kg, meget forskelligt affald, heraf var meget skylles ind på land. Og i år afholdes affaldsindsamlingen søndag den 26. april kl. 10-12. Vi mødes på parkeringspladsen her ved forsamlingshuset, mød op og giv en hånd med.


Medlemmer af Bylauget

Vi i Bestyrelsen siger mange tak for den store tilslutning, vi var i 2019, 246 medlemmer, det er en lille tilbagegang, men Langøparken er også nedlagt. 24 medlemmer er fra Nakskov eller længere væk. Dette gør at vi har større gennemslagskraft når vi søger penge til de aktiviteter, vi gerne vil have i gang. Vi er godt i gang med medlemskort for 2020, og er der enkelte personer der ikke har været hjemme når de er blevet besøgt, kan de henvende sig til en fra bestyrelsen, så de kan betale for et medlemskort.


Regnskabet

Da regnskabet i vores lille forening efterhånden er blevet ret kompliceret,og bestyrelsen ikke har den tilstrækkelige indsigt til at lave det selv, er vi så heldige at Anette Reinholt klarer dette for os, og Anette vil også hjælpe os i 2020, Anette holder øje med kronerne, og holder os i ørene, stor tak til Anette for dette.


Akuthjælp

112 akuthjælp har ydet hjælp flere gange siden de startede op, men de mangler hjælpere, så hvis der er nogle her der vil være akuthjælper, eller måske kender nogle der vil, så er det bare med at komme i gang.


Sidste nyt!

Udendørs motionsredskaber, der vil i løbet af sommeren blive opsat 6 stk motionsredskaber på cykelcampingpladsen, det er et tilskud på 98.000,- fra Landsbypuljen der har muliggjort dette, vi har ikke et mere nøjagtigt tidspunkt for opstillingen af de 6 redskaber, da der skal søges byggetilladelse, og §8 tilladelse, det er fordi der er en form for jordforurening på området, vi skal regne med ca. 4 mdr. efter at vi har fået indsendt de forskellige dokumenter.


Tak

Og tak til alle i bestyrelsen for en god arbejdsindsats, og for god ro og orden, samt gode idéer hvad vi kan gøre for at Langø vil blive et endnu bedre sted at bo.

Formand Ole Pedersen