Kappel Stubmølle er en fredet mølle fra ca. 1730. Stubmøllerne er den ældste type vindmølle, hvoraf kun få er bevaret.
Møllen i Kappel har stået på samme plads i næsten 300 år – og den er restaureret, sådan at den kan male mel. Adresse: Kappelvej 6, Kappel, 4900 Nakskov.