Skriv endelig – vi tømmer postkassen hver dag…

Formand Ole Pedersen, Klirevej 10, Langø, 4900 Nakskov, tlf. 6172 8568, mail. ole@langoe.net