Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen, torsdag den 21. marts 2019 

 

Bylauget

Bylauget for Langø og Omegn blev stiftet den 9. april 2009 og er altså snart 10 år gammel. Formålet er at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt beboerne og at styrke og udbygge erhvervslivet og turismen i området. Det udmønter sig efterhånden i en lang række aktiviteter, som bylauget sætter i gang for at støtte formålet. Men bestyrelsen alene gør det ikke – uden en lang række af bidragsydere og lokale hjælpere og ikke mindst medlemmerne af Bylauget, kunne vi ikke opretholde det aktivitetsniveau, der er i dag.

Jeg vil i denne beretning kort berøre disse aktiviteter.

 

Hjertestarter

Hjertestarteren har heldigvis ikke været i brug i 2018. Elektroder er skiftet den 23. januar 2017 som foreskrevet, de skal skiftes igen i maj måned 2019, batteri kan holde til efteråret 2019.

 

Cykelcampingpladsen

Der har i 2018 været en del turister på cykelcampingpladsen, tyskere, englændere, franskmænd, og selvfølgelig også danskere, der er skrevet gode hilsner i gæstebogen, Inger Jensen (Havnevej) har stået for oversættelserne til dansk, tak for det.

Pladsen skal synes en gang årligt, og det blev den her i januar måned, og rapport er tilsendt Lolland Kommune, som har meldt tilbage at det er OK!

”Cykelcampingpladsen” bliver rost af mange for det gode udseende, og den passes af Jane og Bernt, samt Lissi og Ib, tak for det, for det er med til at holde den høje standard.

Spejderne har opført en bålhytte til deres aktiviteter, samt fået en brugstilladelse fra Lolland Kommune. Brit og Jan har foræret os et nyt legehus til pladsen, det er vi meget glade for, da det er meget pænt og hyggeligt, og bliver brugt af de yngre her på Langø, og er også rost af cykelturister.

 

Barkegryden

Grillen er blevet renset for gammel aske, og Søren slår med jævne mellemrum græsset, og tømmer skraldespanden, så de besøgende har mulighed for at komme af med deres skrald, en stor tak til Søren for hjælp med det.

 

Krolf-bane

Krolfbanen blev etableret i foråret 2014. Der er mulighed for at have nogle hyggelige timer med venner og familie på krolfbanen, der er køller og kugler i ”kassen” ved banen.

 

Petanque-bane

Vi håber på at banen vil blive brugt mere af indbyggerne i Langø, men vi mangler en person til at gå i spidsen og sætte liv i ”Langø Petanqueklub”, så der kan blive mere aktivitet der.

 

Tennis

Langø’s borgere fik et rigtig godt tilbud fra Stig Winter for 2 år siden, om at kunne spille tennis på Langø Multibane, men interessen har ikke været stor, men der har dog været 2 beboere der har brugt den i 2018, så vi fortsætter i 2019. Betingelserne for at bruge banen er at man er medlem af Bylauget, og derudover betaler et kontingent på 100,- kr. pr. person for et helt år, de 200,- kr. der kom i kassen i 2018 er doneret til Bylauget, tak for det, Ida og Stig.

 

Shelter

Shelteren er blevet brugt en del i sommeren 2018, og også først på efteråret, der er mange gode hilsner i gæstebogen. Shelteren og toilettet blev grundigt rengjort i foråret og gulvet blev behandlet med lærketræsolie, så det kan holde sig pænt. Sommeren var også til cykelturisme, så vi kan håbe at en kommende sæson også bliver god.

 

Udflugter

Der har i årets løb kun været 1 udflugt, den gik til Peter Hansen’s Have, Rhododendron i sidste halvdel af maj, og tilslutningen var ret god, så denne tradition gentager vi igen i år, mere om dette senere.

 

Flagalléen

Flagalléen har været udlejet 5 gange i 2018 og givet en indtægt på kr. 2.500,-.

Derudover har flagene været oppe 12 gange i løbet af året.

Vi skal bruge et par mand mere når vi skal sætte flag op, og vi håber at kunne få hjælp til det, så vi har et friskt hold hver gang flagene skal op.

 

Juletræ

Igen i år var der juletræ med lys på, ved parkeringspladsen lige før Langø, tak til Forsamlingshuset  for lån af stikkontakt. Juletræet blev købt i Næsby.

Finn Ibsen spillede harmonika, og Langøkoret sang sammen med alle de fremmødte, det var en hyggelig eftermiddag, selvom det stort set regnede hele dagen, var det tørvejr mens vi var ude og synge.

Vi var næsten 100 personer til hyggetime i Forsamlingshuset med glögg og æbleskiver, og tak Lissi, som simpelthen havde bagt de 400 æbleskiver som stort set blev spist, de var som sædvanlig gode, og også en tak Finn og Langøkoret, samt andre hjælpere, der gjorde dette arrangement miligt.

 

Grøn Pulje

Ansøgning blev sendt i foråret 2017, der har været et utal af mødet med Landskabsarkitekt Philip Rasmussen fra By&Landskab, Park og Vej, samt Lolland Kommune, derudover 2 borgermøde, det første i juni måned 2018 og det sidste den 22. november 2018, hvor der blev enighed om hvad der skulle gøres på Langø for at få en mere pæn og spændende by. Det hele skal være færdigt inden udgangen af maj måned.

 

Fonde

Vi fik afslag fra Lollandsfonden og Seas, vi forsøger igen i 2019.

Sydfynske Dampskibsselskab blev søgt igen i 2018, men desværre fik vi afslag

 

Postkort

Vi har stadig postkort på lager, og de kan købes så længe lager haves.

 

Affaldsindsamling

Søndag den 22. april var der affaldsindsamling på Langø, det blev til ca. 280 kg, meget forskelligt affald, heraf var meget skylles ind på land. Og i år afholdes affaldsindsamlingen den 31. marts kl. 10-12. Vi mødes på parkeringspladsen her ved forsamlingshuset, mød op og giv en hånd med.

 

Medlemmer af Bylauget

Vi i Bestyrelsen siger mange tak for den store tilslutning, vi var i 2018, 273 medlemmer, det er en lille tilbagegang, men Langøparken er også nedlagt. 24 medlemmer er fra Nakskov eller længere væk. Dette gør at vi har større gennemslagskraft når vi søger penge til de aktiviteter, vi gerne vil have i gang. Vi er godt i gang med medlemskort for 2018, er der enkelte personer der ikke har været hjemme når de er blevet besøgt, kan de henvende sig til en fra bestyrelsen, så de kan betale for et medlemskort.

 

Regnskabet

Da regnskabet i vores lille forening efterhånden er blevet ret kompliceret,og bestyrelsen ikke har den tilstrækkelige indsigt til at lave det selv, er vi så heldige at få en rigtig god hjælp af Anette Reinholt, som også vil hjælpe os i 2019, Anette holder øje med kronerne, og holder os i ørene, tak for det Anette.

 

Akuthjælp

112 akuthjælp har ydet hjælp flere gange siden de startede op, men de mangler hjælpere, så hvis der er nogle her der vil være akuthjælper, eller måske kender nogle der vil, så er det bare med at komme i gang. En af personerne fra Akuthjælperne vil fortælle mere under eventuelt.

 

HJÆÆÆÆLP! 

Det kan i visse situationer være vanskeligt for bestyrelsen at finde ud af, hvad medlemmerne og beboerne på Langø ønsker af større udviklingsprojekter eller mindre tiltag.

For ca. fire år siden afholdt bestyrelsen en ”idéaften”, hvor alle kunne møde frem med gode ideer til fremme af den kommende udvikling på Langø. I løbet af denne aften, hvor der var et fint fremmøde, blev der i mindre grupper diskuteret muligheder og efterfølgende fremlagt mange forskellige og ofte gode projektforslag. Nogle af disse var omfangsrige, omkostningstunge og energikrævende for en bestyrelse, mens andre var lettere at håndtere og gå til.

Bestyrelsen har derfor overvejet, om en sådan ”idéaften” kunne være værd at gentage, for uden tilbagemeldinger og ideer fra medlemmerne, er det svært at agere som bestyrelse; noget vi savner i dagligdagen. – Kunne en sådan aften være værd at gentage?

Hvis en sådan ”idéaften” bliver til noget, og der indkommer gode og realistiske projektforslag, er det dog en nødvendighed, at flere beboere på Langø involverer sig mere i arbejdet med gennemførelsen af disse forslag. Bestyrelsesarbejdet og de arbejdsopgaver, som dette afkaster, er vanskeligt at gennemføre for 7 personer, hvoraf nogen fortsat er i arbejde. Det er derfor nødvendigt, at bestyrelsen i langt højere grad end i dag kan trække på byens beboere, og hvor I involverer jer noget mere på frivillig basis med henblik på at medvirke til løsningen af kommende opgaver og de allerede eksisterende opgaver. Hvad angår det sidste kan der f.eks. være tale om den årlige maling af skraldestativer på havnen, opstilling og nedtagning af flagalleen, pasning af petanquebanen mm.

Det ville derfor være af stor værdi, hvis vi i fællesskab kunne få etableret mindre arbejds- eller interessegrupper, hvor beboere, der ikke er i bestyrelsen, giver en håndsrækning i bestemte situationer og dermed er med til at aflaste bestyrelsen. Vi hører derfor meget gerne fra jer med henblik på dette.

 

Tak

Og tak til alle i bestyrelsen for en god arbejdsindsats, og for god ro og orden, samt gode idéer til bestyrelsesmøderne.

 

Formand Ole Pedersen