Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen, torsdag den 22. marts 2018 

 

 

Bylauget 

Bylauget for Langø og Omegn blev stiftet den 9. april 2009 og er altså snart 9 år gammelt. Formålet er at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt beboerne og at styrke og udbygge erhvervslivet og turismen i området. Det udmønter sig efterhånden i en lang række aktiviteter, som bylauget sætter i gang for at støtte formålet. Men bestyrelsen alene gør det ikke – uden en lang række af bidragsydere og lokale hjælpere kunne vi ikke opretholde det aktivitetsniveau, der er i dag. 

Jeg vil i denne beretning kort berøre disse aktiviteter.  

 

Hjertestarter 

Hjertestarteren har heldigvis ikke været i brug i 2017. Elektroder er skiftet den 23. januar 2017 som foreskrevet, de skal skiftes igen i maj måned 2019, batteri kan holde til efteråret 2019. 

 

Cykelcampingpladsen 

Der har i 2017 været en del turister på cykelcampingpladsen, tyskere, englændere, franskmænd, og selvfølgelig også danskere, der er skrevet gode hilsner i gæstebogen, Inger Jensen (Havnevej) har stået for oversættelserne til dansk, tak for det. 

Pladsen skal synes en gang årligt, og det er den blevet, og rapport er tilsend Lolland Kommune. 

Lollands Bank har ydet økonomisk støtte på 1.000,- kr. til driften af cykelcampingpladsen. ”Cykelcampingpladsen” bliver rost af mange for det gode udseende, men den er også passet af Jane og Bernt, samt Lissi og  Ib, tak for det, for det er med til at holde den flotte standard. 

Spejderne har spurgt om en bålhytte og overdækket areal til deres aktiviteter og materialer, der bliver leveret materialer til dette i dag, den placeres der hvor det ”gamle legehus” stod, og i den forbindelse har Brit og Jan bestilt et nyt legehus til pladsen, det er vi meget glade for og glæder os til at se det på plads. 

 

Barkegryden 

Grillen er blevet renset for gammel aske, og Søren slår med jævne mellemrum græsset, så der ser ordentligt ud, tak til Søren for det. 

 

Krolf-bane 

Krolfbanen blev etableret i foråret 2014. Der er mulighed for at have nogle hyggelige timer med venner og familie på krolfbanen, der er køller og kugler i ”kassen” ved banen. 

 

Petanque-bane 

Vi håber på at banen vil blive brugt mere af indbyggerne i Langø, men vi mangler en person til at gå i spidsen og sætte liv i Langø Petanqueklub, så der kan blive mere aktivitet der. 

 

Tennis 

Langø’s borgere fik et rigtig godt tilbud fra Stig Winter for 2 år siden, om at kunne spille tennis på Langø Multibane, men interessen har ikke været der, så hvis der til den kommende sæson ikke viser sig større interesse vil Bylauget sløjfe den aktivitet på vores program. 

 

Shelter  

Shelteren er blevet brugt en del i sommeren 2017, og også først på efteråret, der er mange gode hilsner i gæstebogen. Shelteren og toilettet blev grundigt rengjort i foråret og gulvet blev behandlet med noget lærketræsolie, så det kan holde sig pænt. Sommeren, eller hvad vi skal kalde det, har nok sat en dæmper på cykelturismen, men mon ikke det kun kan blive bedre her i 2018. 

 

Udflugter 

Der har i årets løb kun været 1 udflugt, den gik til Peter Hansen’s Have, Rhododendron i sidste halvdel af maj, og tilslutningen var ret god, så glæd jer til sidst i maj, for så tager vi en tur til. 

 

Flagalléen  

Flagalléen har været udlejet 2 gange i 2017 og givet en indtægt på kr. 1.100,-.  

Derudover har flagene været oppe 15 gange i løbet af året. 

 

Sundhedsaftenerne 

Vi havde er rigtigt godt foredrag om ”at være pårørende til en dement” hvor vi var ca. 30 deltagere. Vi havde også en kørelærer til at fortælle lidt om teori til bil og kørekort-regler, der var vi næsten 40 deltagere. 

Ro i kroppen havde vi den 23. september, det var Pernille Goldmann og Karen Kofod der fortalte om Ro i kroppen! Vi var 21 deltagere, foredraget handlede om at alle påvirkninger og indtryk indvirker på vores krop og sjæl, selv påvirkninger som man ikke selv er klar over eller registrerer, det var meget interessant. 

 

Sundhedsaftenerne med temaet ”Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel 

Det var temaet på 8 tirsdag aftener, heraf 2 aftener i Rudbjerg-hallen med motion på et hyggeligt plan. I forbindelse med at ”leve længe” havde vi også Restaurant Langø, det var Lene Bång og Robin Hanssen der havde fået denne gode idé. 4 personer havde samlet spiselige ting og sager på Langø om formiddagen som kokken Rasmus fra Oreby Kro havde tilberedt, hans arbejde i forbindelse med tilberedningen af maden var gratis, tak for det Rasmus. Fiskene til forretten havde Hans-Martin leveret, også gratis, og hvad der ellers gik til af grøntsager og andet var leveret af Menu, også gratis, Så det blev til god mad og hygge, tilslutningen var rimelig, der blev spillet og sunget af 2 unge piger og deres lærer fra Nakskov Musikskole. 

 

Sundhedsmesse 

Den 4. november var der Sundhedsmesse her i ”huset” der var 9 stande hvor man kunne få at vide hvad de enkelte behandlere kunne, samt modtage en gratis behandling, der var ca. 125 besøgende i tidsrummet 10.00 – 16.00. Vi blev opfordret til at gentage arrangementet. 

 

Pålidelighedssejladsen 2017 

Et arrangement der involverede fiskerne, som lagde sejlruten, samt Langø Bådelaug, Langø Forsamlingshus og Langø Bylaug. 

Det var i weekenden den 29. og 30. juli, det var regnfuldt og en god frisk vind lørdag formiddag hvor der blev solgt billetter til selve sejladsen, der var godt 30 tilmeldte både, vejret klarede flot op da sejladsen begyndte. Horslunde musikanterne underholdt på havnen, og der var slikisbjerg til børnene. 

Som noget nyt var der mulighed for at vælge enten fisk eller kødmenu, der var størst interesse for kødmenu, men på trods af dette var det meget svært af få 60 personer til spisning, musikken blev leveret af Blue Sound, det var en god aften, og der blev slået søm og spillet dart, dart var dog ikke var nogen stor succes. 

Tak til fisker Johnny Krog fra Langø, der leverede de fiskefiléer, der blev spist denne aften, også tak til Jørgen Due som lagde telt til, som dog blæste væk søndag aften. Der blev banket mange store søm i, der blev holdt orden med søm og hamre af Søren, samt tak til Mogens Hansen for levering af 2 gode bøgestammer, 2 hamre med stålhåndtag holdt ikke hele aftenen, så forstærkning måtte skaffes. 

Indsatsen fra Bådelauget levede ikke op til vore forventninger, derfor blev der udarbejdet et tidsforbrug, så vi kunne ser hvad hver forening ca. havde brugt af tid, og det udløste 203,- kr. til bådelauget og resten blev fordelt mellem Forsamlingshuset og Bylauget som hver fik kr. 6.000,-. 

Vi håber på at yngre kræfter vil føre traditionen videre. 

 

Fjorddage 

Ib Due og jeg selv, blev spurgt om vi kunne fortælle noget om barkegryde/tjæregryder og barkning af garn, det kunne vi godt. Men interessen for at høre om det var meget begrænset, vel nærmest ikke eksisterende, så det gør vi måske ikke mere. 

 

Juletræ 

Igen i år var der juletræ med lys på, ved parkeringspladsen lige før Langø, tak til Lene og Jørgen Holse for lån af stikkontakt. Juletræet måtte vi dog købe i år. 

Finn Ibsen spillede harmonika, og Langøkoret sang sammen med alle de fremmødte, det var en hyggelig eftermiddag, uden for meget blæst og sol. 

Der var ca. 80 personer til hyggetime i Forsamlingshuset med glögg og æbleskiver, og tak Lissi, som simpelthen havde bagt de 350 æbleskiver som stort set blev spist, de var nemlig gode, og også en tak Finn og Langøkoret, samt andre hjælpere i forbindelse med dette arrangement. 

 

Fonde 

Vi fik afslag fra Lollandsfonden, den søges igen i 2018. 

Lollands Bank donerede 2.000,- i forbindelse med Sundhedsmessen den 4. november, samt 1.000,- til hjælp til vedligeholdelse af cykelcampingpladsen. 

Grøn pulje, penge fra vindmøllerne ved Kappel, blev også søgt og vi blev lovet 75.000,- det var vi ikke tilfredse med, men efter diverse møder og samtaler, blev beløbet sat op til 375.000,-. Den ordning med møllepenge ophører ved lov i februar 2018. 

Nordea Fonden er søgt om midler til at genåbne Restaurant Langø, og de støtter os med kr. 9.350,- 

Sydfynske Dampskibsselskab blev også søgt om midler til at skabe mere hygge på havnen i forbindelse med Caféen. Træterrasse og caféborde og stole. 2 personer tog til Troense den 6. december hvor der var 18 foreninger der modtog donationer, vi fik kr. 25.000,- 

 

Postkort 

Vi har stadig postkort på lager, og de kan købes så længe lager haves. 

 

Flere skilte på Langø 

Vi var blevet lovet skilt på Fjordvej i de sidste 2 år, i foråret 2017 talte jeg igen med Bo Rasmussen fra Lolland Kommune, og han kunne garantere for at det ikke blev i 2017, og sikkert heller ikke i 2018, men måske i 2019. 

 

Affaldsindsamling 

Søndag den 2. april var der affaldsindsamling på Langø, det blev til ca. 300 kg, meget forskelligt affald, heraf var meget skylles ind på land. Og i år afholdes affaldsindsamlingen den 22. april kl. 10-12. Vi mødes på parkeringspladsen her ved forsamlingshuset, mød op og giv en hånd med. 

 

Medlemmer af Bylauget 

Vi i Bestyrelsen siger mange tak for den store tilslutning, vi var i 2017, 273 medlemmer, det er en lille tilbagegang, men Langøparken er også nedlagt. 24 medlemmer er fra Nakskov eller længere væk. Dette gør at vi har større gennemslagskraft når vi søger penge til de aktiviteter, vi gerne vil have i gang. Vi er godt i gang med medlemmer for 2018, er der enkelte personer der ikke har været hjemme når de er blevet besøgt, kan de henvende sig til bestyrelsen, så de kan få et medlemskort.  

 

Regnskabet 

Da regnskabet i vores lille forening efterhånden er blevet kompliceret med moms, skat osv. og bestyrelsen ikke har den tilstrækkelige indsigt til at lave det selv har vi måttet se os om efter en der kunne hjælpe os med det i 2017, og vi har fået en rigtig god hjælp af Anette Reinholt, som også vil hjælpe os i 2018, mange tak for det. 

 

Akuthjælp 

112 akuthjælp har ydet hjælp flere gange siden de startede op, men de mangler hjælpere, så hvis der er nogle her der vil være akuthjælper, eller måske kender nogle der vil, så er det bare med at komme i gang. 

 

Hjælp 

Vi vil gerne have mere hjælp fra nogle af jer, der har tid og kræfter, så de opgaver der skal løses, kan blive løst godt og hurtigt. Jo mere hjælp vi kan få, jo før kan vi komme videre med nye opgaver, til gavn for alle. 

 

 

Når du arbejder i Nakskov 

Der er udarbejdet materiale til ”Når du arbejder i Nakskov, så skal du da bo på Langø!” De er hængt op i de 10 største virksomheder i Nakskov, men vi har ikke hørt noget om at de har virket. 

 

Tak 

Som det fremgår af dagsorden skal der vælges medlemmer til bestyrelsen i aften. I en alder af 81 år har Ib Due truffet beslutning om at stoppe i bestyrelsen, dog hjælper Ib til med flagalleen i det omfang han kan. Ib har været med siden bestyrelsens start, og det var også Ib der fik arrangeret en flagalle, så det er et stort tab for foreningen at Ib ikke er med på fuld tid, han har dog lovet at være til rådighed med råd og vejledning, hvis vi skulle få brug for det. Jeg vil gerne sige dig tak, Ib for det store arbejde, du har udrettet for Langø Bylaug gennem årene.  

Også tak til Annette Birch, som også har valgt at stoppe i bestyrelsen. 

Og tak til alle i bestyrelsen for en god arbejdsindsats, og for god ro og orden, samt gode idéer til bestyrelsesmøderne. 

 

Formand Ole Pedersen