Referat fra generalforsamling

Torsdag den 30. juni 2020 kl. 19 i Langø Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Carsten valgt til dirigent Generalforsamling lovligt indkaldt

2. Ole P aflagde beretning
Der blev orienteret vedr. hjertestarter samt hjerteløberer, cykelcamping og pladsen omkring denne, bookning for at overnatte på plads, barkgryde, den nye ventebænk, forskønnelse af Langø, 2 minus en vej, lån af tennisbane, flagalle, fællesspisning i samarbejde med forsamlingshuset, plantekasser ved stendyssevej. Efterlysning af ildsjæle der kunne tænke sig at arbejde lidt med krolf, petanque, gå/cykelture i og omkring Langø. Ole takkede også alle de frivillige der hjælper til i det daglige, uden dem ville det være meget svært at opretholde aktiviteter i det daglige. Spørgsmål vedr. plantekasser samt 2 minus en vej Beretning godkendt

3. Regnskab
Regnskab fremlagt og godkendt.

4. Fastsættelse af kontigent
Kontingent er 100 kr for 2021.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen forslag kommet.

6. Valg til bestyrelsen for 2 år
Jens Lund nyvalg.
Bjarne Jusczyk og Poul Himmelstrup genvalgt

7. Valg af suppleanter
Hans Tind og Espen Møller genvalgt

8. Bilagskontrollør Bodil Munksgaard genvalgt

9. Bilagskontrolørsuppleant Inger Jensen genvalgt

10. Initiativprisen Kari og Villy Nordeide modtog prisen for 2020.

11. Evt. Aflukket plads til leg med hunde ønskes

Ole takkede Jan Due for arbejdet i bestyrelsen

For ref

Poul Himmelstrup